Надокнадити

Бонди Боост против Олаплекса: Испробао сам обоје на својој оштећеној коси